Předkupní právo od roku 2018

Od 1.1.2018 již spoluvlastník může zabránit převodu na nechtěnou osobu


Předkupní právo se opět uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou. Kdo se počítá jako osoba blízká, definuje § 22 občanského zákoníku (je to příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství, má se za to, že osobou blízkou jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí). Spoluvlastníci se navíc mohou svého předkupního práva vzdát. Takovéto vzdání se má účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka, který se předkupního práva vzdal (tj. následné majitele podílu původního spoluvlastníka). Informace o tom, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se bude zapisovat do katastru nemovitostí.
Lze tedy uzavřít, že stav, kdy spoluvlastníci nemovitostí nemohou ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, bude trvat pouze do konce roku 2017. Poté již spoluvlastníci nemovitosti budou moci zabránit převodu na nechtěnou osobu tím, že využijí svého předkupního práva. Nadále ale neovlivní převody v rámci spřízněných osob.


Zdroj: Oficiální stránky odborného právnického časopisu české advokacie (Bulletin-advokacie.cz)

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Váš dotaz:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.